Lisää

  Irlannin senaatti äänesti yksimielisesti pakotteista Israelia vastaan.

  Irlannin senaatti kehottaa hallitusta tunnustamaan Palestiinan valtion parlamentin 2014 aloitteen ja hallitusohjelmaan sisältyvän sitoumuksen mukaisesti.

  World News Network

  Irlannin senaatti päätti yksimielisesti viime viikolla asettaa pakotteita Israelia vastaan, estää Yhdysvaltojen aseiden kulkeutumisen Israeliin Irlannin ilmatilan kautta ja puolustaa kansainvälistä asevientikieltoa Israelia vastaan.

  Samaan aikaan kun palestiinalaisten virallinen kuolonuhrien määrä Israelin sodassa Gazaa vastaan lähestyy 30 000:ta, presidentti Biden sanoi maanantaina toivovansa, että tulitauko voidaan saavuttaa ensi viikon maanantaina.

  Presidentti Joe Biden: ”No, toivon viikonlopun alkuun mennessä – tarkoitan viikonlopun loppuun mennessä. Ainakin kansallisen turvallisuuden neuvonantajani sanoo, että olemme lähellä. Olemme lähellä. Sitä ei ole vielä tehty. Ja toivon, että ensi maanantaina meillä on tulitauko.” Biden kommentoi New Yorkin jäätelökaupassa ”Late Night” -juontaja Seth Meyersin kanssa, jonka ohjelmassa hän esiintyi maanantai-iltana.

  Neuvotteluja isännöivä Qatar sanoi olevansa ”optimistinen”, että sopimus voitaisiin saada aikaan ennen ensi kuussa ramadania.

  Samaan aikaan Reuters raportoi, että Hamas kutsui Bidenin huomautuksia ”ennenaikaisiksi”.

  Irlannin senaatti lähettää vahvan viestin maailmalle

  Irlannin senaatin senaattori Frances Blackin esitys sai Irlannin senaatissa täyden tuen:

  Irlannin senaatti pahoittelee syvästi ja tuomitsee:

  – yli 28 000 palestiinalaisen tappamisen Gazassa viime viikkoina;
  – että yli 11 500 kuolleista on ollut lapsia ja yli 17 000 lasta on orpoja, koska Israelin hyökkäykset ovat tappaneet heidän koko perheensä;
  – Gazassa viime viikkoina kuolleiden lasten määrä on ylittänyt vuotuisen kuolleiden lasten määrän maailman konfliktialueilla yhteensä vuodesta 2019 lähtien;
  – että yli 1 000 lapselta Gazassa on amputoitu toinen tai molemmat jalat pommituksen vuoksi, joskus jopa ilman nukutusta;
  – 1 200 Israelin kansalaisen tappaminen ja Hamasin israelilaisia siviilejä vastaan tekemät hyökkäykset ja panttivankien ottaminen, mukaan lukien arviolta 30 lasta;
  – että yli 122 toimittajaa on kuollut Gazassa viime viikkoina;
  – että yli 152 Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) työntekijää on kuollut Gazassa viime viikkoina;
  – yli 390 palestiinalaisen tappaminen, yli 4 250 ihmisen haavoittaminen ja 13 kokonaisen yhteisön siirtyminen Länsirannalle viime viikkoina Israelin siirtokuntien lisääntyvän laittoman väkivallan vuoksi;
  – Israelin ruoan, veden ja sähkön katkaisu Gazaan sekä televiestinnän estäminen Gazaan ja Gazasta;
  – siviilien pakkosiirto Gazan alueella ja pakolaisten siviilien käyttämien reittien ilmapommittaminen;
  – Hyökkäysten kohdistaminen Gazan kriittiseen infrastruktuuriin ja Israelin puolustusvoimien käskyt evakuoida sairaaloita, mikä lisää painetta jo ennestään romahduksen partaalla olevaan terveydenhuoltojärjestelmään;

  panee erittäin huolestuneena merkille:

  – Israelin hallituksen toimet merkitsevät Gazan 2,3 miljoonan palestiinalaisen kollektiivista rankaisemista, mikä on kansainvälisen oikeuden, erityisesti Geneven yleissopimusten, vastaista;
  – että yllyttäminen kansanmurhaan on kansanmurhasopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu rikos, ja Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) päätti, että Israelin on rangaistava kansanmurhaan yllyttäjiä päätöksessään, jossa määrätään väliaikaisia toimenpiteitä;
  – Kansainvälisen tuomioistuimen määräämät väliaikaiset toimenpiteet tapauksessa Etelä-Afrikka vastaan Israel kansanmurhasopimuksen mukaisesti tarkoittaa, että Israelia syytetään uskottavasti kansanmurhasta Gazassa ja että sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin lisävahinkojen estämiseksi asian käsittelyn aikana;
  – Israel on jatkanut palestiinalaisten siviilien tappamista ja evännyt heiltä riittävän pääsyn apuun huolimatta ICJ:n väliaikaisesta päätöksestä, jossa heitä kehotettiin olemaan niin tekemättä, ja että Etelä-Afrikka hakee tähän liittyen kiireellistä kuulemista;
  – Human Rights Watch ja Amnesty International ovat vahvistaneet, että Israel käyttää valkoista fosforia Gazan siviilialueilla;
  – YK:n väestörahaston mukaan Gazassa on noin 50 000 raskaana olevaa naista, joilla ei ole pääsyä välttämättömään äitien terveydenhuoltoon tai puhtaaseen veteen;
  – Israelin hallitus on pommittanut ainakin kolmea pakolaisleiriä, lukuisia sairaaloita, yliopistoja, leipomoita ja muuta tärkeää siviiliinfrastruktuuria;
  – Israelin hallitus on yli kaksinkertaistanut pidätettyjen palestiinalaisten määrän, usein ilman asianmukaista menettelyä, 5 200:sta yli 10 000:een, mukaan lukien useita lapsia;
  – Israelin pidättämät palestiinalaiset joutuvat toisinaan kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kohteeksi ja heiltä riistetään ruokaa, vettä ja sairaanhoitoa;
  – Rafahin rajanylityspaikka on avattu ainoastaan, jotta arviolta 500 ulkomaan kansalaista ja kaksoiskansalaista voi lähteä Gazasta;

  vielä pahoillaan:

  – monien kansainvälisen yhteisön jäsenten epäonnistuminen vaatia Israelia vastuuseen teoistaan, jotka rikkovat kansainvälistä oikeutta, ja monien maiden/yhteisöjen, mukaan lukien Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unionin neuvosto, haluttomuus vaatia välitön tulitauko tai aseiden myynnin lopettaminen Israelille;
  – että Euroopan unionin neuvosto ei ole ollut johdonmukainen pyrkiessään soveltamaan kansainvälistä oikeutta ja on kaksinaismoraalillaan syyllistynyt törkeään tekopyhään tekoon ja moraaliseen epäonnistumiseen;
  – Israelin hallitus on kieltäytynyt tunnustamasta Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) toimivaltaa;
  – ICC:n vuonna 2021 alkanut Israelin ja palestiinalaisten aseellisten ryhmittymien mahdollisia sotarikoksia koskeva tutkinta on edennyt kohtuuttoman hitaasti;
  – Israelin viranomaiset ovat tukahduttaneet merkittävästi mielenosoituksia, joissa ilmaistaan solidaarisuutta Palestiinan kansalle;
  – Palestiinan kansalle solidaarisuutta osoittavien mielenosoitusten puhetta ja tukahduttamista on sensuroitu merkittävästi kaikkialla Euroopassa, ja tällainen tukahduttaminen rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ja 11 artiklaa;

  lisähuomautuksia:

  – Geneven yleissopimusten 33 artikla kieltää joukkorangaistuksen;
  – Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 51 artiklassa edellytetään siviiliväestön suojelua ja kielletään mielivaltaiset hyökkäykset, jotka johtavat siviilien loukkaantumiseen tai ihmishenkien menetyksiin;
  – Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaiset oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia, mukaan lukien velvollisuus pyrkiä rauhaan;
  – Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselma ES-10/21;
  – YK:n avustus- ja työvirasto (UNRWA), joka on YK:n palestiinalaispakolaisia käsittelevä erityisjärjestö, on kriittinen miljoonien palestiinalaisten selviytymiselle Gazassa, Länsirannalla ja laajemmalla alueella; se työllistää 13 000 työntekijää Gazassa, ja UNRWA:n rahoituksen katkaiseminen on vastoin Kansainvälisen tuomioistuimen 26. tammikuuta antamaa määräystä varmistaa, että kaikki tarvittava humanitaarinen apu on Gazan kansan saatavilla ja saattaa helpottaa kansanmurhia;
  – Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustilannetta käsittelevä erityisraportoija vuodesta 1967 miehitetyllä palestiinalaisalueella Michael Lynk on todennut, että ”Israel harjoittaa apartheidia miehitetyllä Palestiinan alueella”; – Amnesty Internationalin vuoden 2022 raportti ”Israelin apartheid palestiinalaisia vastaan: julma hallintojärjestelmä ja rikos ihmisyyttä vastaan”, Israelin ihmisoikeusjärjestön B’Tselemin vuoden 2021 raportti ”Juutalaisten ylivallan hallinto Jordan-joelta Välimerelle”. : Tämä on apartheid” ja palestiinalaisen ihmisoikeusjärjestön Al-Haqin vuoden 2022 raportti ”Israeli Apartheid: Tool of Zionist Settler Colonialism”;
  – että Irlannin Senaatti on hyväksynyt taloudellisen toiminnan valvontaa koskevan lain (miehitetyt alueet) 2018 ja lainsäädäntö odottaa hyväksymistä Irlannin Parlamentissa;
  – Oslon sopimusten allekirjoittamisen jälkeen Israelissa on neljä kertaa enemmän laittomia siirtokuntia, jotka väkivaltaisesti syrjäyttävät palestiinalaisia ja jotka estävät pyrkimyksiä rakentaa rauhaa;

  kehottaa hallitusta:

  – jatkaa välittömän tulitauon puolustamista kansainvälisellä tasolla ja kaikkia diplomaattisia kanavia käyttäen;
  – puolustaa kansainvälisellä tasolla ja kaikkia diplomaattisia kanavia käyttäen Israelin asevientikieltoa;
  – ottaa käyttöön tiukka ja avoin tarkastuspöytäkirja lento- ja merisatamissa sen varmistamiseksi, että Israeliin suuntautuvat aseet eivät kulje Irlannin kautta;
  – kannattaa EU:n sisällä EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen kiireellistä keskeyttämistä ihmisoikeussyistä käynnistämällä sopimuksen 82 artiklan;
  – antaa rahaviestin taloudellisen toiminnan valvontaa koskevaan (miehitettyjen alueiden) lakiin 2018 ja tukea sen säätämistä;
  – tukee Israelin laittomien siirtokuntien myyntiä koskevan vuoden 2023 lain hyväksymistä;
  – jatkamaan humanitaarisen avun lisäämistä ja puolustamista ja käyttämään kaikkia diplomaattisia välineitä varmistaakseen, että tarvittava määrä humanitaarista apua saapuu Gazaan;
  – käyttää kaikkia diplomaattisia ja poliittisia välineitä, mukaan lukien pakotteiden määrääminen, painostaakseen Israelia lopettamaan Gazan ilmapommitukset ja saarron sekä laajemmat kansainvälisen oikeuden rikkomiset;
  – tukea diplomaattisia ja poliittisia pyrkimyksiä panttivankien vapauttamiseksi ja Hamasin siviileihin kohdistuvien kansainvälistä oikeutta koskevien hyökkäysten lopettamiseksi;
  – soveltaa ja pyrkiä soveltamaan kansainvälistä oikeutta johdonmukaisesti;
  – tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen meneillään olevia ja tulevia tutkimuksia, mukaan lukien Israelin ja Hamasin viime kuukausien toimista tehdyt tutkimukset;
  – tukee Etelä-Afrikan Israelin vastaista kantelua Kansainvälisessä tuomioistuimessa kansanmurhasopimuksen mukaisesti;
  – tunnustaa Palestiinan valtion parlamentin aloitteen mukaisesti tehdä niin vuonna 2014 ja hallitusohjelmaan sisältyvän sitoumuksen mukaisesti;
  – vahvistaa ja kaksinkertaistaa ponnistelut kestävän rauhan luomiseksi, johon sisältyy kahden valtion ratkaisu, Israelin apartheid-järjestelmän purkaminen, Länsirannan ja Itä-Jerusalemin laittoman miehityksen lopettaminen ja Gazan saarron lopettaminen ;

  kehottaa Euroopan unionin neuvostoa:

  – kannattaa välitöntä tulitaukoa ja tukea sitä kaikkien diplomaattisten kanavien ja kansainvälisten foorumien kautta;
  – käyttää kaikkia saatavilla olevia poliittisia ja diplomaattisia välineitä, pakotteet mukaan lukien, painostaakseen Israelia lopettamaan ilmapommituksensa ja Gazan saarron;
  – käyttää kaikkia saatavilla olevia poliittisia ja diplomaattisia välineitä, pakotteet mukaan lukien, painostaakseen Israelia lopettamaan jatkuvat kansainvälisen oikeuden rikkomisensa;
  – tukea diplomaattisia ja poliittisia pyrkimyksiä panttivankien vapauttamiseksi ja Hamasin siviileihin kohdistuvien kansainvälistä oikeutta koskevien hyökkäysten lopettamiseksi;
  – soveltaa ja pyrkiä soveltamaan kansainvälistä oikeutta johdonmukaisesti;
  – tukea ICC:n Israelia ja Hamasia koskevia meneillään olevia ja uusia tutkimuksia;
  – Palestiinalle annettavan humanitaarisen avun määrää lisätään huomattavasti, mukaan lukien UNWRA:n rahoituksen palauttaminen;
  – vahvistaa ja kaksinkertaistaa ponnistelut kestävän rauhan luomiseksi, johon sisältyy kahden valtion ratkaisu, Israelin apartheid-järjestelmän purkaminen, Länsirannan ja Itä-Jerusalemin laittoman miehityksen lopettaminen ja Gazan saarron lopettaminen ;
  – varmistaa, että Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät riko Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 ja 11 artiklaa ja että oikeus protestoida ja ilmaista solidaarisuutta ei tukahdu.

  Uusimmat

  Sananvapaus on Ihmisoikeus - Vastusta kaikkia yrityksiä rajoittaa sitä.
  Hyvää uutiskesää! - verkkomedia.org

  Enemmän luettavaa