Lisää

  Itä-Suomen poliisin tehovalvonnan tulokset

  Poliisi valvoi turvalaitteiden käyttöä sekä tarkkaamattomuutta Itä-Suomen liikenteessä viime viikon maanantain ja perjantain välisenä aikana. Vastaavaa valvontaa tehtiin myös muualla Suomessa.

  World News Network

  Valvontaa tehtiin Itä-Suomessa yhteensä 357 tuntia

  Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella kirjoitettiin Etelä-Savossa turvalaiterikkomuksista 18 liikennevirhemaksua ja 15 virhemaksua matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Valvontaan käytettiin Etelä-Savon alueella yhteensä 120 tuntia.

  Pohjois-Karjalassa kirjattiin vastaavasti 57 liikennevirhemaksua turvalaitteiden käyttämättömyydestä ja 38 matkapuhelimen käytöstä. Pohjois-Karjalassa valvontatunteja kertyi 107.

  Pohjois-Savossa turvalaitteiden käyttämättömyydestä jouduttiin puuttumaan 60 tapauksessa ja matkapuhelimen käytön vuoksi 35 tapauksessa. Valvontaan käytettyjä tunteja kirjattiin Pohjois-Savossa 130.

  Todettujen rikkomusten seuraamuksena käytettiin pääasiassa liikennevirhemaksua. Poikkeuksena tästä linjasta on tapaukset, joissa lapsen turvalaitteen käyttöön kohdistuva aikuisen laiminlyönti on omiaan aiheuttamaan lapselle vaaraa, tällöin asiaan puututtaisiin sakkomenettelyä käyttäen. Yhtenäisen seuraamusmenettelyn vuoksi huomautusta käytetiin havaittujen rikkomusten seuraamuksena vain poikkeuksellisissa tapauksissa.

  Valvonnalla haetaan vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen

  Sekä turvalaitteiden käyttö että tarkkaamattomuus kuuluvat poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin, kertoo ylikomisario Petri Pahkin Itä-Suomen poliisista.

  Pahkinin mukaan valvontateeman pääviestinä oli: ”Käytä aina turvavyötä – Onnettomuuden sattuessa se voi pelastaa henkesi ja loukkaantumisen riski vähenee merkittävästi”.

  Onnettomuustietoinstituutin (OTI) Turvavyöraportin tuloksien mukaan turvavyötä käytettiin vähiten yksittäisonnettomuuden aiheuttaneiden kuljettajien autoissa ja toisaalta ikäluokista vähiten turvavyötä käyttivät alle 45-vuotiaiden ikäluokat.

  Pahkinin mukaan turvavyön käyttämättömyys liittyy tyypillisesti myös useisiin muihin riskitekijöihin ja liikennesäännöistä sekä turvallisuudesta piittaamattomaan käyttäytymiseen.

  Matkapuhelinta tai muuta viestintävälinettä käyttävän kuljettajan riski joutua onnettomuuteen verrattuna laitetta käyttämättä ajavaan vaihtelee eri tutkimuksissa. Matkaviestimen käyttö ylipäätään nostaa erityisesti peräänajo-onnettomuuden riskiä, Pahkin toteaa.

  Turvavöiden käyttö on taajamissa edelleen vähäisempää kuin taajamien ulkopuolella.

  Pahkin kertoo, että tehostettu turvalaite- ja tarkkaamattomuusvalvontateema tullaan uusimaan vielä tämän vuoden aikana ja poliisi jatkaa muun valvonnan yhteydessä turvalaitteiden ja kännykän käytön valvontaa.

  Uusimmat

  Sananvapaus on Ihmisoikeus - Vastusta kaikkia yrityksiä rajoittaa sitä.
  Kuuntele uutiset - VerkkoAudio - verkkomedia.org

  Enemmän luettavaa