Lisää

  MEP Christine Anderson: “Ette pääse eroon tyranniasta alistumalla”

  Pandemian jälkipyykki on vasta alussa, mutta kognitiivinen dissonanssi estää asian neutraalin tutkinnan. Politiikassa "äärioikeisto" on leima, jonka liberaalit, demokraatit, neokonservatiivit ja vihervasemmisto tykkäävät antaa kaikille, jotka eivät jaa heidän näkemyksiään. Termillä äärioikeisto on Euroopassa melko ikävä kaiku, joten moni täysin rationaalinen, maalaisjärjellä varustettu ihminen siirtyy automaattisesti henkisesti puolustuskannalle, eli valmistautuu torjumaan tulevan, jo ennen kuin on kuullut sanaakaan. Sillä usein vedetään matto puhujan jalkojen alta.

  World News Network

  In English Below

  Kuuntele uutinen:

  Kognitiivisen vinouman käyttö poliittisena aseena

  Tätä ennakoivaa puolueellisuutta kutsutaan ankkurointivaikutukseksi. Ankkurointivaikutus on kognitiivinen puolueellisuus, joka kuvaa ihmisen yleistä taipumusta luottaa liikaa ensimmäiseen tarjottuun tietoon. Psykologisesti ankkurointivaikutus on päätöksentekoon liittyvä kognitiivinen vinouma, joka tässä kontekstissa johtaa ihmisen ajatteluun ”ettei sieltä voi tulla ulos mitään järkevää, koska äärioikeisto on sama asia kuin natsit”.

  Termillä ”äärioikeisto” on Euroopassa synkkä historia, joka herättää kielteisiä tunteita. Tämä taas johtaa ennakoivaan puolueellisuuteen, jolloin ihmiset torjuvat automaattisesti kaikki äärioikeistolaisiksi leimatut ideat, kuuntelematta niitä ensin lainkaan. Termiä ”äärioikeisto” käytetäänkin poliittisena, psykologisena aseena, jonka käyttäjät täysin tiedostavat tämän asetelman. Myös termi ”populismi” liitetään usein oikeistoon leimaustarkoituksessa, yrittäen saada tämän kohde kuulostamaan halvalta, huonolta tai keinotekoiselta.

  Leimaavien termien käyttö, tai ennemminkin termeihin liittyvät mielleyhtymät, johtavat ennakkoluuloihin ja ne vaikeuttavat rakentavaa dialogia. Onkin tärkeää kuunnella eri näkökulmia ja pyrkiä ymmärtämään toisten ajatuksia, vaikka olisikin eri mieltä.

  Vielä tärkeämpää on ymmärtää ennakoivan puolueellisuuden vaikutus omiin ajatuksiin.

  Europarlamentaarikko Christene Andersonin puheita ja huolenaiheita Euroopan parlamentissa tutkittua,1 ei hänen harteilleen voi asetella fasistin viittaa, edes hyvällä mielikuvituksella.

  MEP Christene Andersonin puhe COVID-pandemiasta ja sulkutoimista

  Tämä koronahulluus, tämä niin sanottu pandemia, oli vain testi-ilmapallo, valtava testi-ilmapallo.

  Mutta minkä takia? -Sinä kysyt.

  He halusivat testata, kuinka pitkälle he voivat mennä. He halusivat tietää tarkalleen, mitä heidän pitäisi tehdä, saadakseen vapaat ihmiset vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa kuuliaisiksi ja noudattamaan määräyksiä.

  Sitä he yrittivät selvittää. Sitä he yrittivät ymmärtää. Ja he ovat sen ymmärtäneet, uskokaa pois, he ovat nyt paljon viisaampia.

  Heidän lopullinen tavoitteensa on muuttaa meidän vapaat ja demokraattiset yhteiskunnat totalitaristisiksi yhteiskunniksi.

  Heidän tavoitteenaan on riistää meiltä kaikilta perustavanlaatuiset oikeutemme vapauteen, demokratiaan ja oikeusvaltioon. He haluavat päästä eroon tästä kaikesta.

  Koko tällä korona-asialla ei ollut koskaan mitään tekemistä kansanterveyden kanssa. Sillä ei ollut koskaan mitään tekemistä tartuntakäyrän taittamisen kanssa.

  Sen tarkoitus oli aina murtaa ihmisiä ja tehdä heistä osa aivotonta, muotoiltavaa massaa, jota he voivat kontrolloida täysin. Ja me olisimme täysin riippuvaisia tästä globaalista eliitistä.

  Siksi pyydän ihmisiä kaikkialla maailmassa, Jumalan tähden, lopettakaa ”demokraattisesti valittujen” hallitusten sokea uskominen. He eivät ansaitse sitä. Eivät todellakaan.

  Lopettakaa hallitustenne toimien selittely. Lopettakaa selittely ja muka hyvien aikomusten keksiminen. Heillä ei ole hyviä aikomuksia, koskaan.

  Kuten olen sanonut aikaisemmin, koko ihmiskunnan historiassa ei ole koskaan ollut poliittista eliittiä, joka olisi ollut huolissaan tavallisten ihmisten hyvinvoinnista. Eikä tilanne ole nyt yhtään erilaisempi. Miksi olisi?

  Lopettakaa heidän sokea uskominen. Koska voin kertoa teille, ette pääse eroon tyranniasta alistumalla. Se on mahdotonta.

  Yrittämällä tehdä niin, ruokitte vain jättiläismäistä alligaattoria siinä toivossa, että tulisitte syödyksi viimeisenä. Mutta arvatkaa mitä? Teidänkin vuoronne vielä tulee.

  Minun on myös pyydettävä ihmisiä lopettamaan hiljaisuus. Käyttäkää ääntänne, puhukaa, Jumalan tähden. Lopettakaa alistuminen. Aloittakaa kapinointi.

  Jos ette vastustele, he alistavat teidät.


  MEP Christine Anderson: “You cannot comply your way out of a tyranny”

  Listen to in English:

  The aftermath of the pandemic is just beginning, but cognitive dissonance prevents a neutral investigation of the matter.

  In politics, ”far-right” is a label that liberals, democrats, neoconservatives, and the green left like to give to anyone who doesn’t share their views. The term ”far-right” has a rather unpleasant connotation in Europe, so many perfectly rational people with common sense automatically go on the defensive, i.e. they prepare to reject what is coming before they have even heard a word. It often pulls the rug from under the speaker’s feet.

  Using cognitive bias as a weapon

  This anticipatory bias is called the anchoring effect. The anchoring effect is a cognitive bias that describes the human tendency to rely too heavily on the first information offered. Psychologically, the anchoring effect is a cognitive distortion related to decision-making, which in this context leads people to think ”nothing sensible can come out of it because the far-right is the same as the Nazis”.

  The term ”far-right” has a dark history in Europe that evokes negative emotions. This leads to anticipatory bias, where people automatically reject all ideas labelled as far-right without even listening to them first. The term ”far-right” is therefore used as a political, psychological weapon, the users of which are fully aware of this setup.

  The term ”populism” is also often associated with the right wing in a derogatory way, in an attempt to make the target seem cheap, bad, or artificial.

  The use of labelling terms, or rather the connotations associated with them, leads to prejudice and makes it difficult to have constructive dialogue. It is therefore important to listen to different perspectives and try to understand the thoughts of others, even if you disagree.

  Even more important is to understand the impact of anticipatory bias on your own thoughts.

  After examining the speeches and concerns of MEP Christine Anderson in the European Parliament,1 it is impossible to put the mantle of a fascist on her shoulders, even with a vivid imagination.

  MEP Christene Anderson’s speech on COVID and the lockdowns followed by

  Covid Madness, this so-called pandemic, it was just a test balloon, a gigantic test balloon.

  Well, for what, you ask? Well, to see how far they could go. To see what exactly they would have to do to get free individuals in a free and democratic society to consent, to be enforced into compliance.

  That’s what they were trying to establish. That’s what they were trying to figure out. And they have figured it out, trust me, they are much smarter now.

  The goal, ultimately, is to transform our free and democratic societies into totalitarian societies.

  Their goal is to strip each and every one of us of our fundamental rights of freedom, democracy, the rule of law. They want to get rid of all of this.

  This whole COVID thing had never anything to do with public health. It never had anything to do with breaking waves.

  It always had to do with breaking people in order to make us a part of a mindless, malleable mass which they can totally control. And we will be completely dependent upon this globalitarian elite.

  So I’m really imploring the people and all the peoples around the world, for God’s sake, stop giving your “democratically elected” governments the benefit of the doubt. They are not deserving that. They are not.

  Stop rationalizing whatever your government is doing. Try to stop rationalizing and come up with some good intentions. They have no good intentions. Never.

  As I said before, in the entire history of mankind, there has never been a political elite concerned about the well-being of regular people. And it isn’t any different now. Why should it?

  Stop giving them the benefit of the doubt. Because I can tell you, you cannot comply your way out of a tyranny. It is impossible.

  Trying to do so you will only feed a gigantic alligator in the hopes of being eaten last. But guess what? Your turn will come, and then you will be the one swallowed up.

  I also have to ask the people, end your silence. Speak up, for God’s sake. Stop complying. Start rebelling.

  They’re out to get you if you do not resist.

  Verkkomedia

  Victor A. Lausas
  info@verkkomedia.org


  Viitteet
  1. https://shorty.fi/qwcH

  Uusimmat

  Sananvapaus on Ihmisoikeus - Vastusta kaikkia yrityksiä rajoittaa sitä.
  Kuuntele uutiset - VerkkoAudio - verkkomedia.org

  Enemmän luettavaa