Lisää

  Kaksi valvottua vuorokautta raskaan liikenteen parissa

  Itä-Suomen poliisi valvoi raskasta liikennettä tiistaista 14.5. kello 18 alkaen torstaihin 16.5. kello 18 saakka poliisin valtakunnallisten vuoden 2024 valvontateemojen mukaisesti.

  Sananvapaus on Ihmisoikeus - Vastusta kaikkia yrityksiä rajoittaa sitä.

  Valvonnassa kiinnitettiin erityistä huomiota ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistami-seen, ajoneuvojen kuntoon sekä ylikuormiin. Lisäksi ammattiliikenteen valvontaan liittyy harmaan talouden torjunta. 

  Liikennevalvonnan yhteydessä valvottiin myös ulkomaalaisten maassa oleskelun lainmukaisuutta. Ulkomaalaisvalvonta on poliisin lakisääteinen tehtävä, ja sitä suoritetaan myös osana raskaan liikenteen valvontaa. 

  Kuljettajilla ja ajoneuvoissa asiat olivat pääsääntöisesti kunnossa

  Kahden vuorokauden aikana Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella tarkastettiin yhteensä 208 raskasta ajoneuvoa. Seuraamuksia jaettiin 53 kotimaisille ajoneuvojen kuljettajalle ja yhdelle ulkomaalaiselle. Tarkastuksiin sattui yhteensä 18 ulkomaalaista ajoneuvoa.

  Lähtökohtaisesti asiat olivat kunnossa kuljettajilla ja ajoneuvoissa. Yhtään rattijuoppoa tai ylinopeutta ajanutta ei tavattu valvontajakson aikana. Turvavyötkin olivat kiinni yhtä lukuun ottamatta.

  Suurimmat puutteet havaittiin ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä ajopiirturien käytössä. Näistä jouduttiin kirjaamaan 24 kuljettajalle seuraamus. Eniten oli ajo- ja lepoaikarikkomuksia.

  Toiseksi eniten huomautettavaa löytyi kuorman varmistamisesta. Tällaisia tapauksia löytyi kaikkiaan 12. Ylikuormia löytyi valvonnassa kolme kappaletta. 

  Kuljetuksissa tarvittavista asiakirjoista löytyi neljällä huomautettavaa. Ajo-oikeudettomia ei tavattu yhtään.

  Valvonnan yhteydessä tarkastettiin 16 ulkomaalaisen maassaolon edellytykset. Asiat olivat kaikilla kunnossa.

  Raskaan liikenteen valvonta on yksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopistealueista vuonna 2024, ja se kuuluu poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin.

  Valvonta oli osa Euroopan laajuista ROADPOL Operation Truck & Bus -valvontateemaa.

  Uusimmat

  World News Network
  Kuuntele uutiset - VerkkoAudio - verkkomedia.org

  Aiheisiin liittyviä uutisia